برنامه کامل ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

«نامه های شاداب دُخت» و «خبرنگار» دو بخشِ برنامه این چهار شنبه را تشکیل می‌دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post برنامه کامل ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ appeared first on Persian Bahai Media Service.