برنامه کامل ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

بخش‌های مجله جوانان در این هفته «نقطه سر خط» ، «آموزه‌های نو» و «ما دو تا» می‌باشند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post برنامه کامل ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ appeared first on Persian Bahai Media Service.