فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی ایالت هسن ۱۲ آگوست ۲۰۱۸

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هسن برگزار میکند 

حرکتی جهت آگاهی و عدالت در ایران 

سخنرانی , پرسش و پاسخ ، بحث و تبادل نظر 

سخنرانان و موضوع سخنرانی 
فاطمه ورمزیار 
گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در ماه گذشته
فاطمه عروجی 
تفسیر ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر
و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرائی آن 
محمدرضا رضائیون 
وضعیت نسل جوان در جامعه کنونی ایران  
محمد آفتابی
نگاهی به وضعیت دراویش گنابادی در ماه گذشته 
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
پیروان سایر ادیان در ایران, اسیر یا تابع قانون ؟
تبادل نظر و پرسش و پاسخ در پایان هر بخش 
بحث آزاد با حضور فعال مدنی زرتشت اسماعیل احمدی راغب : 
اعتراض های اخیر: حق خواهی ؟ اغتشاش ؟
در انتها , بررسی پیشنهادات و تصمیم گیریهای لازم برای ماه آینده 

زمان برگزاری : یکشنبه ۱۲ آگوست ساعت ۱۷ بوقت اروپای مرکزی  

محل برگزاری : فضای مجازی, پالتالک واتاق کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 


Paltalk ; 
View all

Social, Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defae az hoghogh bashar dr Iran, Komitteh Adian

مسئول جلسه :  فرهاد نصیری 

منشی جلسه : امیرحسین هوریزاد  

ادمینها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی ، رسول عباسی زمان آبادی ، فرهاد نصیری

صدابرداران: جعفر فردکریمی، حمید ابراهیمی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان / نمایندگی هسن