فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست ۱۰ آگوست ۲۰۱۸

کمیته دفاع از محیط زیست برگزار می کند
سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ
مشکلات زیست محیطی، توسعه پایدار، سلامت جامعه 
سخنرانان و موضوع سخنرانی:
 کاوه شیخ محمدی:
گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته
محمد رسول خانی:
بررسی ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط 
مرجان سلیمی شریف:
بررسی کمبود آب در ایران
منوچهر شفائی :
چرائی و اثرات شوری آب کارون 
تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش
بحث ازاد: 
سند ۲۰۳۰ یونسکو و محیط زیست
زمان برگزاری : جمعه ۱۰ آگوست ۲۰۱۸ برابر با ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی و ۲۰:۳۰ به وقت ایران
محل برگزاری : فضای مجازی پالتالک، اتاق کمیته محیط زیست

Paltalk

Social, Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran, Mohitzist

مسؤل جلسه : کاوه شیخ محمدی

منشی جلسه : سمیه علیمرادی

ادمین ها : نادر زندی ، علی شعبان زاده ، کاوه شیخ محمدی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از محیط زیست ایران