نقطه سرخط – بحران محیطِ زیست در ایران

در نقطه‌ سرخط این هفته، یادداشتی خواهید شنید با عنوان «مسأله‌ اصلی مرگ است» یادداشتی تکان‌دهنده که درباره‌ وخامت بحرانِ محیط زیست در ایران هشدار می‌دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post نقطه سرخط – بحران محیطِ زیست در ایران appeared first on Persian Bahai Media Service.