خبرنگار – تاثیر نیکوکاری و احسان بر روی فرد و جامعه

گفتگو با: آقای فرزاد قاسمی، موسس و مدیر اجرایی شرکت مهندسی مخابرات و مشاوره GMT، فعال حقوق بشر و از اعضای هیئت مدیره چند سازمان حقوق بشری.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post خبرنگار – تاثیر نیکوکاری و احسان بر روی فرد و جامعه appeared first on Persian Bahai Media Service.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *