بخش دوم: اوضاع نابسامان فرهنگ و اقتصاد

اوضاع نابسامان فرهنگ و اقتصاد و رواج خرافات و بی کفایتی سیاستمداران در زمان ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post بخش دوم: اوضاع نابسامان فرهنگ و اقتصاد appeared first on Persian Bahai Media Service.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *