۲۸ درصد ایرانیان کمتر از ۱۸ سال دارند

نماینده یونیسف در ایران گفت: ۷۱ درصد جمعیت ایران در مناطق شهری زندگی می‌کنند؛ افراد زیر ۱۸ سال ۲۸ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اکثر آنها در شهرها زندگی می کنند. ۷۱ درصد جوانان در نقاط شهرنشین هستند و از هر ۶ نفر یک نفر در استان تهران زندگی می کند.

ویل پارکس در اولین کنفرانس شهر دوستدار کودک در اصفهان، اظهار کرد: برای نخستین بار در طول تاریخ اکثریت جمعیت کره زمین در شهرها و مراکز شهری زندگی می کنند. از چهار میلیارد سکنه شهرهای مختلف در دنیا تقریبا یک سوم آنها کودک هستند. برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ چیزی حدود ۷۰ درصد کودکان جهان در شهرها زندگی کنند. به همین دلیل چنانچه رویکرد خود را به شهرنشینی اصلاح نکنیم بسیاری از این کودکان در فضای عاری از حقوق زندگی خواهند که در آن استعداد کودکان تضعیف و ضایع شده و توسعه کشورها تضعیف می‌شود.وی افزود: در این برهه بی سابقه در سرعت بالای شهرنشینی در کل دنیا به نقطه‌ای حساس رسیده‌ایم، به این نقطه رسیده‌ایم که درک می کنیم شهرها منبع رسیدگی به راه حل‌های چالش های جهانی هستند تا علت چالش‌ها؛ چنانچه شهرنشینی با مدیریت درست پیش رود ابزار قدرتمندی برای توسعه پایدار شهرها محسوب می شوند.نماینده یونیسف در ایران ادامه داد: شهرها فرصت های بسیار بزرگ برای بهبود زندگی ایجاد می کنند. بیش از ۸۰ درصد GDP جهان مرهون وجود شهرها است و شهرها موتوری برای رسیدن به توسعه هستند. شهرها چه کوچک و چه بزرگ؛ بزرگترین منابع رشد تنوع و ارتباط در دنیا هستند و می توانند فرصت های خارق العاده‌ای را ایجاد کنند.

پارکس اضافه کرد: در این اولین همایش شهردار دوستدار کودک در جمهوری اسلامی ایران، اشاره می کنم به دستور کار جدید شهرنشینی که در مورد توسعه شهر پایدار و مسکن بوده در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶ برگزار شد است. شهرنشینی دارای دیدگاه مشترکی در تمام دنیا است و موجب شده تا بشریت دسترسی مشترکی در شهرها داشته باشند و این دیدگاه بر اساس علم شهرها است که استاندارد و اصولی برای عمران توسعه و مدیریت و بهبود حوزه شهرها تعیین کرده و به وجود آمده است.وی افزود: دستور شهرنشینی ارتباط نزدیکی را بین شهرنشینی خوب و اشتغال زایی و فرصتی برای معاش و بهبود کیفیت زندگی پیش بینی کرده است. این موارد باید در همه سیاست‌ها و همه راهبردهای احیای شهر گنجانده شود. این موضوع برای مدیران شهری فرصت بزرگ و مسئولیت سنگین ایجاد می کند. مدیران شهری که این موضوع را درک کنند می توانند ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر ایجاد کنند.نماینده یونیسف در ایران گفت: ۷۱ درصد جمعیت ایران در مناطق شهری زندگی می کنند؛ افراد زیر ۱۸ سال ۲۸ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اکثر آنها در شهرها زندگی می کنند. ۷۱ درصد جوانان در نقاط شهرنشین هستند و از هر ۶ نفر یک نفر در استان تهران زندگی می کند.

پارکس اضافه کرد: بسیاری از مدیران شهری در ایران و دنیا مشکلات مشترکی دارند، افزایش ترافیک، تخریب محیط زیست و انواع آسیب اجتماعی و چالش در ارائه و حفظ خدمات شهری از جمله تامین آب و برق و خدمات بهداشتی از جمله این مشکلات است که رشد جمعیت در شهرها به این موضوعات دامن زده است.وی با اشاره به اینکه بهبود از طریق احقاق حقوق کودکان بر اساس حقوق آن کشور و کنوانسیون کودک سازمان ملل محقق می شود، اظهار کرد: برنامه ابتکاری شهرهای دوستدار کودک ذی‌نفعان را گرد هم می آورد تا بتوانند شهرهای ایمن و فراگیر برای کودکان ایجاد و بتوانند به مفاهیمی چون پایدار، سبز، هوشمند، تاب آور و سالم بپردازد که همه این ها البته به طور کلی تحت محورهای تعیین شده در دستور کار جدید شهرنشینی محقق می شود.نماینده یونیسف در ایران با بیان اینکه مدیران شهری باید توجه بیشتری به برآورده کردن نیازهای شهروندان جوان شهر داشته باشند و آنها را در تصمیم گیری‌های محلی دخالت دهند، تصریح کرد: در حالی که مسئولیت تامین و محقق کردن حقوق کودکان در اختیار دولت ها است، اما سایر ذی نفعان نیز باید نقش ایفا کنند، جامعه مدنی، بخش خصوصی، رسانه ها و البته خود کودکان نقش مهمی در تبدیل شهرها به فضای دوستدار کودک دارند.پارکس خاطرنشان کرد: مهمترین ویژگی هر شهر دوستدار کودک برنامه ریزان شهری و جوامع محلی هستند که به نیازهای شهری پیرامون کودکان پاسخ دهند و کودکان و نوجوانان را در رئوس کار قرار دهند و آراء کودکان را در تصمیم سازی شریک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *