صد پرسش صد پاسخ (۱۶) – عشق

آیا عشق زمینی در دیانت بهائی مجاز است؟ نگاه دیانت بهایی به عشق چگونه است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post صد پرسش صد پاسخ (۱۶) – عشق appeared first on Persian Bahai Media Service.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *