فرانسه؛ رژیم ایران نه قابل دوام است نه قابل اصلاح


همانند اتحاد شوروی، رژیم ملاها در ایران نهایتاً نه قابل دوام است نه قابل اصلاح

رادیو بین المللی فرانسه: نیکلا باورز، حقوقدان، نویسنده و از تحلیلگران معروف فرانسوی، در مطلبی که به مناسبت چهل سالگی حکومت اسلامی ایران در روزنامۀ فیگارو (هجدهم فوریه) منتشر کرده، نوشته است که جمهوری اسلامی ایران نه قابل دوام است نه قابل اصلاح. او معتقد است که حکومت اسلامی ایران بیش از هر چیز بن بست های اسلام سیاسی را برملا کرده است.

در تفسیر خود نیکلا باورز تصریح می کند که اشغال عراق توسط ارتش آمریکا و سپس برآمدن گروه داعش برای مدتی به توسعۀ نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه کمک کرد. اما، این توسعۀ نفوذ به بهای سنگینی برای ایران و به ویژه مردم این کشور صورت گرفت.

نویسندۀ فرانسوی نوشته است که تمام ظرفیت های بزرگ ایران برای توسعۀ اقتصادی در داخل نابوده شده و علت این امر غصب درآمدهای نفتی توسط روحانیان، سلطۀ سپاه پاسداران بر تمام فعالیت های اقتصادی، فساد سایه‌گستر و فاجعۀ زیست محیطی است که تمام توانایی های ایران را برای خروج از بن بست تحلیل برده اند.

. به گفتۀ مفّسر فرانسوی از زمان تأسیس حکومت اسلامی در ایران تولید ناخالص این کشور به کمتر از پنجاه درصد تولید ناخالص ترکیه کاسته شده، در حالی که در آستانۀ انقلاب اسلامی، تولید ناخالص ایران ۲۶ درصد بیش از تولید ناخالص ترکیه بود. به گفتۀ نیکلا باورز امروز اقتصاد کره جنوبی چهارده برابر بزرگتز از اقتصاد ایران است، در حالی که در سال ١٣۵٧ اقتصاد ایران ٣۹ درصد قوّی تر از اقتصاد کره جنوبی بود.

نویسندۀ فرانسوی با اشاره به فقر سایه گستر در ایران می افزاید : ۴۰ درصد مردم ایران با کمتر از ده دلار در روز زندگی می کنند. یک پنجم جمعیت فعّال این کشور بیکار هستند و بیکاری شامل ۵٠ درصد جوانان ایران می شود که در نتیجۀ آن سالانه ١۲۵ هزار جوان دیپلمۀ ایرانی کشور خود را ترک می کنند.

رکود اقتصادی و فقر، به گمان نیکلا باورز، علت اصلی بی ثباتی اجتماعی و شیوع اعتراض ها و اعتصاب های بی وقفه در کشور است. به گفتۀ نویسندۀ فرانسوی بخش های گسترده ای از مردم ایران از گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی به صف ناراضیان پیوسته اند به طوری که حتا محافظه کارترین بخش های جامعه به نشانۀ اعتراض تغییر دین داده و بعضاً به آئین زرتشتی می گروند.

نیکلا باورز می افزاید که ایدئولوژی انقلاب اسلامی مُرده است و تنها به یاری سرکوب و تنفر از آمریکا به بقای خود ادامه می دهد. نیکلا باورز می گوید : در نهایت انقلاب ایران بن بست اسلام سیاسی را تأئید می کند. او معتقد است که رژیم مذهبی برآمده از این انقلاب روحانیان را ثروتمند کرده و مردم ایران را به افلاس کشانده است. “باورز” تأکید می کند که افزایش بودجۀ نظامی ایران که به ١۶ میلیارد دلار بالغ می شود و همچنین توسعه طلبی های منطقه ای حکومت اسلامی اکنون مهمترین موانع توسعۀ اقتصادی و منشاء تداوم و تعمیق فقر در این کشور به شمار می روند.

نیکلا باورز در ادامه نتیجه گرفته است که “همانند اتحاد شوروی، رژیم ملاها در ایران نهایتاً نه قابل دوام است نه قابل اصلاح.”

************************************

شکست نمایش قُدرت و حمایت با سه پیامد جدی

منصور امان: نمایش رقت بار حُکومت در ۲۲ بهمن، هیچکس جُز خود آن را نمی تواند تحت تاثیر قرار داده باشد. چرا که در اوج نارضایتی، اعتراض و خیزشهای اجتماعی، ریسک برگزاری یک نمایش عُمومی در حمایت از خود را به جان خرید و یکسره باخت. آثار شکست این صحنه سازی در روزهای آینده به تدریج و به طور عُمده در سه پهنه خود را به نمایش خواهد گذاشت.

نه بخشنامه های الزام آور برای کارمندان و مُستخدمین کشوری و لشکری و نه گُسیل اوباش پاسدار و بسیجی و مُزدوران عراقی، لُبنانی و افغانستانی در لباس مُبدل، معرکه رژیم ولایت فقیه را نجات داد. در کنار آنها، همه آنچه که “نظام” به عُنوان سرمایه اجتماعی توانست عرضه کند، دانش آموزانی بودند که با چوب “غیبت” به خیابان آورده شده بودند و نیز کسانی از حاشیه شهرها و روستاها که وعده بسته صلواتی و سیاحت اتوبوسی انگیزه شان را برانگیخته بود.

سهم مُهمی از به نمایش در آمدن رُسوایی کارناوال حمایت و قُدرت را این بار دستگاه های تبلیغاتی حُکومت و در صدر آنها “صداوسیما” به عُهده گرفتند. آنها با انتشار فیلم و تصویرهای آرشیوی و دستکاری شده و پخش گُزارشهای ساختگی، به روال همیشگی وظیفه گُمراه سازی مُخاطبان و پردازش واقعیت دستوری را به انجام رساندند.

گردانندگان ماشین تبلیغاتی حُکومت اما گویا به کُلی از یاد برده بودند که “امروز” “همیشه” نیست؛ خیل شهروندانی که حُکومت را در تیررس نگاه خود دارند و انبوه رسانه های توده ای و شبکه های اجتماعی، صحنه بی رقیب “نظام” را به چالشی غلبه ناپذیر گرفته اند. هم آنها با افشای شگردهای ناشیانه جارچیان “نظام”، صحنه سازی آن را به نمایش پُشتوانه حقیقی اش بدل ساختند.

نخُستین تاثیر شکست نمایش ۲۲ بهمن در پهنه اجتماعی پدیدار خواهد شد؛ جایی که جامعه از این معرکه بی رونق به مثابه محکی برای تخمین میزان انزوای حُکومت سود خواهد جست و آن را به قُدرت خویش بیش از پیش آگاه می سازد. همچنین این تجربه، صف بندی جامعه ی محروم علیه حُکومت را صیقل زده و در دفتر آن ثبت می کند که زیر علم حُکومت جُز آنهایی که به طور مُستقیم از کیسه اش بهره مند می شوند، کس دیگری سینه نمی زند.

تاثیر دیگر خود را در تشدید درگیریها زیر “خیمه نظام” نشان خواهد داد. به محض خاموش شدن عربده های پیروزی و وانهادن ژست رضایت، مسوولیت ناکامی ۲۲ بهمن به چُماقی تبدیل می شود که باندهای حُکومتی علیه یکدیگر از نیام بیرون می کشند. جناح میانه حُکومت و زائده های “اصلاح طلب” آن از این فُرصت برای باجگیری از باند حاکم و تحمیل طرحهای خود در سیاست خارجی سود خواهد جست و در مُقابل، باند ولی فقیه با موج سواری روی بُحران معیشتی، حریفانش را مُتهم اصلی در کناره گیری و نارضایتی جامعه مُعرفی کرده و در پی راندن بیشتر آنها به حاشیه قُدرت و ثروت برمی آید.

و سرآخر آثار خارجی نمایش بی مشروعیتی نیز زمان زیادی را به انتظار پدیدار شدن خود نخواهد گذاشت. اگرچه سیرکهای خیابانی و نمایشات انتخاباتی حُکومت هیچگاه نتوانسته طرفهای خارجی آن را در مورد میزان واقعی حمایت اجتماعی از رژیم مُلاها و سیاستهایش گُمراه کند، اما همین برآورد در جریان یک کشمکش جدی با آمریکا و آغاز فشارهای اُروپا، پیامدهای لمس پذیر تری می یابد. مُحتمل ترین تاثیر، تشدید تدبیرهای تنبیهی و بازدارنده از سوی آمریکا و شتاب فاصله گیری اُروپا می تواند باشد.

در تحریم مراسم حُکومتی، “نه” رسای اکثریت مردُم ایران به فقر، بی عدالتی اجتماعی، استبداد سیاسی و بُحران سازی خارجی است که به صدا درآمده است. ۴۰ سال بعد رژیم جمهوری اسلامی در برابر همان چالشهای حل ناپذیری قرار گرفته که راه آن را به سوی دستیابی به قُدرت هموار ساخت.

**********************************

دملی آماس کرده به حجم چهل سال پلشتی استبداد دینی

رژیم ولایت فقیه چهل سال فرمانروایی خود بر مردُم ایران را جشن گرفته و نمی تواند شادمانی خود را از بقایش با وجود به جا گذاشتن زمین سوخته در پُشت سر، پنهان کند. جامعه اما به هر گوشه که نظر می کند، دلیلی برای جشن گرفتن نمی یابد؛ روی اُستخوانهای اوست که “نظام” پایکوبی می کند.

کارناوال شادی مُلاها امسال بی ربط تر و نابجاتر از هر هنگام دیگر به راه افتاده است. جامعه صورت حساب زوال چهل ساله ی کرامت و معیشت خود را در شکل سیلی سخت خیزشها و اعتراضها، پیاپی به صورت “نظام” می کوبد و آن را چون هیولایی زخم خورده از این گُریزگاه به آن جان پناه تعقیب می کند. توفان نارضایتی و خواست تغییر، آقای خامنه ای و دوستان را در میانه ضیافت خود به دلقکانی عبوس و بی استعداد شبیه ساخته که در مُحاصره تماشاچیان خشمگین شکلک می سازند.

جمهوری اسلامی چونان غُده ای آماس کرده از چرک و پلشتی چهل سال استبداد دینی، در مسیر راه به بزم خویش، جُز بیزاری و نفرت اکثریت جامعه را برنمی انگیزد. این اما از نگون بختی اوست که ناچار است نمایش خود را در برابر چشم همگان برگزار کند و با تمام حقارتی که بر دوش یک حُکومت طرد شده از جانب مردُمانش سنگینی می کند، در خیابانها دوره بیافتد و هلهله سر دهد.

مُحیط اجتماعی برگُزاری نمایشهای حُکومتی از جنس ۲۲ بهمن هر روز نامُناسب تر از پیش می گردد، نیاز حُکومت بدان اما نیز با هرچه افزایش فشار از “پایین”، بیشتر می شود. پیامی که معرکه پُر خرج “نظام” در روز ۲۲ بهمن خطاب به جامعه مُعترض جار می زند ساده و روشن است: حُکومت بر اوضاع و بر مردُم مُسلط است، جامعه باید از هیبت او بهراسد و هر آنچه که بر سرش آمده و خواهد آمد را قورت بدهد.

اما آنکه آشکارا مُضطرب و پریشان است، رژیمی است که بند ناف حیاتش به نمایشهای خریداری شده و تشریفات توخالی گره خورده و به خود با کاشتن مترسک روحیه می دهد. رژیم ولایت فقیه در برابر مردُمی به قُدرت نمایی مُتوسل شده که در نبردی روزانه گام به گام به قُدرت خویش آگاه شده اند و در برهوت بی نشان و بی اُفق آن، خویشتن و یکدیگر را در شوریدن و برنتابیدن بازیافته اند.

بادکُنک توخالی ای که در ۲۲ بهمن با فوت فریب، اجبار و رشوه به هوا فرستاده می شود، تنها پیامی که می تواند ارسال کند، بی پُشتوانگی حاکمیت و صف بندی اکثریت جامعه علیه آن است.

دلار به طرز برق‌آسایی در حال افزایش قیمت است


سایت فرارو در تهران نوشت: دلار دوباره رم کرد و به طرز برق‌آسایی در حال افزایش قیمت است. همان دلاری که پنجشنبه گذشته ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می‌شد و اتفاقا نرخ بالایی به نظر می‌آمد، با شروع هفته روند افزایشی به خود گرفته و تا لحظه نگارش این گزارش در بازار آزاد با قیمت ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان معامله می‌شود.

کارشناسان سه عامل را برای این وضعیت بازار ارز عنوان می‌کنند. اول فرا رسیدن سررسید سپرده‌هایی است که در تاریخ ۲۸ بهمن تا سوم اسفند ۹۶ با سود ۲۰ درصد جذب شده و حالا با پایان مدت سپرده‌گذاری قرار است روانه بازار شوند، دوم تصمیم‌گیری گروه ویژه اقدام مالی در مورد جمهوری اسلامی و سوم آغاز روز‌های تقاضای ارز از سوی مسافران نوروز، سه دلیلی هستند که باعث افزایش قیمت دلار در این هفته شده‌اند. افزایشی که ممکن است تا پایان هفته ادامه داشته باشد.

تصویب لوایح مربوط به پولشویی در ایران به‌ویژه در ماه‌های اخیر مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. به گزارش تجارت‌نیوز حتی بازار به تعیین تکلیف نشدن لایحه پالرمو در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام واکنش نشان داد. در این شرایط گروهی از معامله‌گران باور دارند، نشست FATF که در بازه زمانی بین ۱۷ فوریه تا ۲۲ فوریه (۲۸ بهمن تا ۳ اسفند)، برگزار می‌شود، اولین اتفاق مهمی است که به دقت طی روز‌های آینده توسط نوسان‌گیران رصد می‌شود و در صورتی که FATF فرصت جدیدی را برای ایران فراهم نکند و کشور در لیست سیاه باقی بماند، بازار می‌تواند با تحرکات بیشتر سفته بازان مواجه شود.

به گفته فعالان، آنچه تصمیم FATF را برای شماری از فعالان بازار مهم کرده است، این تصور است که خروج یا بودن ایران از لیست سیاه کانال‌های مالی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در آخرین نمونه حتی بعضا عنوان می‌شود که کارآرایی ساز و کار مالی اروپا برای تجارت با ایران به تصویب لوایح مربوط به پولشویی بستگی دارد.

ممانعت از ثبت نام یک نوکیش مسیحی در دانشگاه

خبرگزاری هرانا – فاطمه محمدی، نوکیش مسیحی و زندانی سابق که اوایل سال جاری با پایان دوران محکومیت خود از بند زنان زندان اوین آزاد شده است، به دلایلی که به نظر می آید مبنای عقیدتی دارد نامش از مرحله ثبت نام دانشگاه حذف شده است. مسئولان دانشگاه در پاسخ به اعتراض این شهروند مواردی را مطرح کرده اند که مبنای حقوقی و آیین نامه ای ندارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه محمدی، نوکیش مسیحی از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به بهانه‌هایی همچون ترتیب زمانی در ثبت‌نام محروم شده است.

این نوکیش مسیحی در این خصوص به گزارشگر هرانا توضیح داد: “اوایل دی‌ماه جهت ثبت‌نام به دانشگاه مراجعه کردم و مدارک لازم را به آنها تحویل دادم. مسئولین ثبت‌نام گفتند که این مدارک تنها جهت پیش ثبت‌نام تحویل گرفته می‌شوند. از آنها پرسیدم که شرایط پذیرش چیست و آنها در جواب شرط معدل و سوابق تحصیلی را عنوان کردند و به من اطمینان دادند که جای نگرانی نیست و با این سوابق شما حتما پذیرفته خواهید شد”.
فاطمه محمدی در ادامه افزود: “در تاریخ ۱۳ بهمن به دانشگاه مراجعه کرده و باز گفتند با شما تماس خواهیم گرفت. مجددا در تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه به دانشگاه مراجعه کردم و گفتند که چنین اسمی در سیستم ما وجود ندارد و شما حتی پیش ثبت‌نام هم نکرده‌اید. بعدازظهر همان روز یک مسئول دیگر دانشگاه به من گفت که شرط ما برای پذیرش نه معدل بلکه زمان ثبت نام بوده است و برای این رشته بیشتر از ۲۰ نفر ثبت‌نام و پذیرش نمی‌کنیم و از آنجایی که شما دیرتر از آنها ثبت‌نام کرده‌اید، پذیرفته نشده‌اید”.

هر چند مسئولان دانشگاه از پذیرش مسئولیت این موضوع که خانم محمدی به دلایل عقیدتی از ثبت نام حذف شده اند سر باز می زنند اما توضیح غیر اصولی آنان و سابقه امر که حذف دانشجویان فعال یا کسانی که نگرانی های عقیدتی یا امنیتی برای نهادهای امنیتی دارند به طرق مختلفی از جمله بهانه جویی های غیرواقعی صورت میگیرد این امر را تقویت می کند که خانم محمدی به دلیل باورهای دینی از ادامه تحصیل محروم شده اند.

تطبیق اسم اسلامی خانم فاطمه محمدی با انتخاب گزینه مسیحیت در فرم های ثبت نامی توسط او، همچنین سابقه محکومیت وی به باروهای دینی می تواند از جمله دلایلی باشد که مسئولان نهایتا تصمیم به حذف نام وی گرفته اند.

خانم محمدی در ادامه با بی‌اساس بودن این ادعا در مورد پذیرش دانشجویان می‌گوید: “در نهایت شانس من برای تحصیل در این ترم از دست رفت، اما در شهریورماه یک بار دیگر اقدام خواهم کرد و این بار شرایطم هم از نظر زمانی و هم از لحاظ سوابق تحصیلی مناسب‌تر خواهد بود”.
لازم به یادآوری است فاطمه محمدی در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال گذشته به همراه مجیدرضا سوزن‌چی، یک نوکیش مسیحی دیگر در منزل شخصی یکی از آنها در تهرانپارس بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند.

این نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در بهار سال جاری با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

پاکستان؛ واکنش عربستان به اتهامات سپاه پاسداران


وزیر مشاور در امور خارجی عربستان که همراه ولیعهد این کشور به پاکستان سفر کرده، روز دوشنبه اتهام نقش داشتن عربستان سعودی در حمله به اتوبوس سپاه پاسداران را رد کرد و بار دیگر جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین حامی تروریسم خواند.

عادل الجبیر گفت که چنین ادعاهایی از سوی رژیم تروریست پرور ایران با هدف منحرف کردن توجه مردم این کشور از مشکلات داخلی و خارجی حکومت است

چهارشنبه گذشته اعلام شد یک اتوبوس نیروهای مرزبانی سپاه در جاده خاش-زاهدان هدف حمله انتحاری قرار گرفته و ۲۷ نفر از نیروهای سپاه کشته شدند.

دو روز پیش، فرمانده سپاه پاسداران با متهم کردن امارات و عربستان در این حمله، آنچه را سکوت پاکستان خواند، نشان دهنده نوعی حمایت از گروه‌های تروریستی دانست و گفت: سازمان اطلاعاتی پاکستان باید در این خصوص پاسخگو باشد.

کشته شدن سربازان پاکستانی در مرز ایران

مقامات پاکستانی روز دوشنبه اعلام کردند در دو حمله مسلحانه در نزدیکی مرز ایران، شش سرباز ارتش پاکستان کشته شده‌اند. این دو حمله به سربازان پاکستان پس از تهدید سپاه پاسداران علیه اسلام آباد صورت می‌گیرد.

سپاه پاسداران مدعی است حمله هفته گذشته علیه یک اتوبوس سپاه در جاده زاهدان، در داخل پاکستان برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

سپاه پاسداران نه تنها پاکستان، بلکه عربستان سعودی و امارات متحده عربی را هم به اقدامات تلافی‌جویانه تهدید کرده است.

سرکرده سپاه پاسداران در همین زمینه خواستار انتقام‌جویی شده و گفت است: از شورای امنیت ملی می‌خواهیم که دستمان را برای عملیات انتقام‌جویانه باز بدارد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز امروز هشدار داده در صورتی‌‌که پاکستان به امنیت مرزهای مشترک میان ایران و این کشور توجه نکند، جمهوری اسلامی بر اساس منشور سازمان ملل متحد از حق خود دفاع خواهد کرد.

برخورد وحشیانه با خانواده کارگر شکنجه شده دربند


توضیحات وکیل اسماعیل بخشی درباره برخورد وحشیانه با خانواده این فعال کارگری

وکیل اسماعیل بخشی، به خبرگزاری ایرنا گفت: «موکلم پس از مطرح کردن موضوع شکنجه و طرح شکایت از وی، از تاریخ یکم بهمن‌ماه مجدداً بازداشت شد. افزون بر دو اتهام پیشین، سه اتهام جدید وی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات مطرح شده است.»

خانم فرزانه زیلابی، با اشاره به بی‌خبری از وضعیت این فعال کارگری تصریح کرد: «خانواده بخشی پس از اعلام احتمال تمدید قرار بازداشت، بارها به دادسرا رفته، ولی گاهی با عدم پاسخگویی و برخوردهایی مواجه شده‌اند.»

این وکیل دادگستری افزود: «ازجمله برخورد فیزیکی با خواهر و اقدام به بازداشت و دستبند زدن به مادرش از سوی مأموران زن که به‌ علت شوک عصبی و مشکل قلبی سریع به بیمارستان منتقل شد.»

اعتراض اطلاعات سپاه پاسداران به نقض حکم اعدام

خبرگزاری هرانا – ارسلان خودکام، عضو سابق سپاه پاسداران و زندانی محبوس در زندان ارومیه، که در تاریخ ۱۴ بهمن ماه با نقض حکم اعدام به ده سال حبس تعزیری محکوم شده بود، با اعتراض سازمان اطلاعات سپاه تهران مجدداً در خطر محاکمه و بالطبع صدور حکم اعدام قرار گرفته است. وی پیش از نقض حکم، توسط شعبه ۱ دادسرای نظامی ارومیه به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای یکی از احزاب اپوزیسیون کرد” به اعدام محکوم شده بود. گفته می شود خانواده این شهروند روز جاری جهت پیگیری این موضوع به دادسرای نظامی تهران مراجعه کرده و در مقابل این دادسرا دست به اعتراض زده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ارسلان خودکام، زندانی محبوس در زندان ارومیه با اعتراض اطلاعات سپاه تهران با نقض حکم اعدام وی بار دیگر با در خطر حکم اعدام قرار گرفته است.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “امروز دوشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، خانواده ارسلان خودکام با مراجعه به دادسرای نظامی تهران جهت پیگیری پرونده وی، از پیوست نامه اعتراض اطلاعات سپاه بر روی پرونده این زندانی در ارتباط با نقض حکم اعدام وی مطلع شده‌اند. اطلاعات سپاه تهران طی این نامه خواهان صدور مجدد حکم اعدام علیه ارسلان خودکام شده است. خانواده آقای خودکام پس از اطلاع از این موضوع در دادسرا و در مقابل آن محل نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌اند”.
ارسلان خودکام، ساکن شهر مهاباد، متأهل، ۵۰ ساله و از نیروهای تسلیمی حزب دمکرات کردستان است که در دهه ۷۰ شمسی به عضویت سپاه درآمد. و پس از ۱۶ سال عضویت در سپاه به دلیل ارتباط با حزب دمکرات کردستان در فروردین ماه سال ۹۷ بازداشت شد.

این عضو سابق سپاه پاسداران توسط اطلاعات سپاه بازداشت و در اواخر فروردین ماه پس از ۲۶ روز تحمل سلول‌های انفرادی این نهاد امنیتی، به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شد. ارسلان خودکام مدعی است در دوران بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری نیروهای سپاه بوده است.

آقای خودکام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای یکی از احزاب اپوزیسیون کرد، توسط شعبه ۱ دادسرای نظامی ارومیه به اعدام محکوم و این حکم در مهرماه سال جاری، به تائید شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رسیده و به وکیل تسخیری این زندانی نیز ابلاغ شده بود.

حکم اعدام وی پس از تایید درخواست اعاده دادرسی در شعبه ٢ دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه یک دادسرای نظامی تهران نقض و به ده سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده و در تاریخ ۱۴ بهمن ماه به پدر این زندانی ابلاغ شده بود.

این زندانی از تاریخ ۱ مهرماه سال جاری از بند عمومی به بند ۱۲ زندانیان سیاسی زندان ارومیه منتقل شده است.

سردرگمی خامنه ای در برابر استراتژی آمریکا


خامنه ای امروز به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: دشمن را درست بشناسید و مراقب باشید فریب او را نخورید، چه هنگامی که مشت و دندان نشان می‌دهد و چه هنگامی که لبخند می‌زند. بدانید، دل‌های دشمنان بسیار بیشتر از حرف‌هایی که بر زبان می‌آورند، مملو از بغض و کینه نسبت به جمهوری اسلامی است، بنابراین نباید خدعه دشمن را قبول کرد.

رهبر جمهوری اسلامی که پس از دو اجلاس ورشو و مونیخ سخنرانی می کرد، رفتار و اقدامات غربی‌ها را به معنی واقعی کلمه خدعه آمیز خواند و گفت: تکلیف امریکاییها که مشخص است زیرا شمشیر را از رو بسته‌اند اما باید مراقب اروپایی‌ها بود زیرا آنها نیز با خدعه عمل می‌کنند.

خامنه ای افزود: من به مسئولین و دولتی‌ها نمی گویم چه کنند اما باید بنشینند، فکر کنند و به گونه‌ای عمل کنند که فریب آنها را نخورند و به امید آنکه حالا کاری بکنیم، کشور را دچار مشکل نکنند.

خامنه ای با یادآوری سخنان حضرت زینب در دربار یزید، گفت: امروز هم ما به دشمن می‌گوئیم، هر غلطی می‌توانی بکنی، بکن اما بدان که هیچ غلطی نمی‌توانی بکنی.

بلاتکلیفی یک وکیل دربند دادگستری در اوین

بلاتکلیفی و تداوم بازداشت امیرسالار داودی، وکیل دادگستری در زندان اوین

خبرگزاری هرانا – امیرسالار داودی، وکیل دادگستری با گذشت سه ماه از زمان بازداشت کماکان در بند حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زندان اوین به صورت بلاتکلیف سر می‌ برد. وی از زمان بازداشت تا کنون صرفا چند ملاقات محدود و تماس کوتاه با خانواده خود داشته است. از وضعیت حقوقی پرونده و شرایط نگهداری آقای داودی اطلاعاتی در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت ۳ ماه از بازداشت، امیرسالار داودی، وکیل دادگستری کماکان در بند مخصوص حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زندان اوین به سر می‌برد.

طناز کلاهچیان، همسر امیرسالار داودی روز جاری با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: “۹۰ روز بازداشت در بند ۲۴۱ اوین، ۳ بار ملاقات و تماسهای نامنظم و بعضا ۲۱ روز یا بیشتر با آیرین (فرزند امیرسالار داودی). این عین بی عدالتی است برای وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر”.
آقای داودی هم اکنون در بند ۲۴۱ اوین که تحت اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است در محیطی بسته و احتمالا تحت بازجویی به سر می برد، این بند اغلب که تعداد زیادی سلول انفرادی دارد معمولا برای نگهداری متهمین مالی شناخته شده استفاده می‌شود اما در موارد معدودی روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالین سیاسی نیز به این بند منتقل شده‌اند.

لازم به اشاره است این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده‌ و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده‌ بودند.

در تاریخ ۱ بهمن‌ماه، پرونده آقای داودی، پس از حدود دو ماه بلاتکلیفی با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. اتهامات مطروحه در کیفرخواست وی “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

در ماه‌های اخیر موج جدیدی از فشارهای امنیتی و قضایی بر روی وکلای دادگستری آغاز و بر تعداد وکلای بازداشتی و زندانی افزوده شده است. اغلب این احضار، بازجویی و بازداشت‌ها در ارتباط با پرونده موکلان آنها بوده است.

از جمله این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت، محمد نجفی، نسرین ستوده، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی،پیام درفشان، فرخ فروزان، هدی عمید و امیرسالار داودی اشاره کرد. از میان آنها تاکنون قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی، پیام درفشان، فرخ فروزان و هدی عمید با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

اجرای حکم تبعید چهار تن از دراویش گنابادی

خبرگزاری هرانا – چهار تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ با پایان دوران حبس برای اجرای حکم تبعید به شهرهای محل تبعید خود منتقل شدند. این شهروندان در زمستان سال گذشته در جریان وقایع موسوم به گلستان هفتم بازداشت و به حبس، شلاق و تبعید محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مجذوبان نور، چهار درویش زندانی با پایان دوره‌ی محکومیت زندان، برای اجرای حکم تبعید به شهرهای محل تبعیدشان منتقل شدند.

مهدی مردانی، ابوالفضل صحرایی، مهرداد رضایی و مجتبی شکری چهار درویشی هستند که روز گذشته به ترتیب به شهرهای سیب سوران، سربیشه، سرباز و تایباد تبعید شده‌اند.

این شهروندان بنا بر حکم دادگاه، دوره‌ی تبعید خود را باید به مدت ۲ سال در شهرهای یاد شده سپری کنند.

حکم قضایی تبعید درویشان زندانی بازداشت شده در حادثه‌ی گلستان هفتم بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات صادر شده است.

دراویش گنابادی به خصوص در یکسال اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد،

حضوری که با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأموران امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

خبر بازداشت مادر فعال کارگری؛ تجمع اعتراضی

درحالی که نزدیک به یک ماه از بازداشت دوباره اسماعیل بخشی فعال کارگری می‌گذارد، این بار منابع خبری کارگری از بازداشت مادر او خبر داده‌اند.

به گزارش “هرانا” خانواده اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، همراه با تعدادی از کارگران روز دوشنبه ۲۹ بهمن در مقابل دادگستری شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کانال تلگرامی مستقل کارگران هفت‌تپه روز یکشنبه گزارش داده بود دادستان شوش دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرده است.

طبق این گزارش در پی حمله مأموران به خانه اسماعیل بخشی مادر او از حال رفته و به دلیل وخامت شرایط جسمی به بیمارستان منتقل شد.

این کانال تلگرامی اندکی بعد نوشت حکم بازداشت مادر بخشی “در اثر ترس و نگرانی از اعتراضات کارگران و خانواده‌ها متوقف شده” و طبق یک خبر ارسالی “مادر اسماعیل بخشی اینک در بازداشت نیست.”