۱پیک یزدان –۶۴–آثار حضرت بهاءالله- خطابات نازله در عکّا به رؤسا و پادشاهان جهان

۱موضوع: آثار حضرت بهاءالله- خطابات نازله در عکّا به رؤسا و پادشاهان جهان

سخنران: دکتر نصرت‌الله محمّد حسینی

شما میتوانید متن کامل این برنامه را ازاینجا دانلود کنید
شما می توانید فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در برنامۀ امروز آقای دکتر نصرت الله محمّدحسینی استاد پیشین دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، در ادامۀ شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی، به بیان محتوای الواح حضرت بهاءالله خطاب به پادشاهان و رؤسای جهان که در عکّا نازل گردیده است می‌پردازند. مبحث تاریخ و تعالیم دیانت بهائی بخشی از بحث کلّی آقای دکتر محمّدحسینی در خصوص تاریخ و تعالیم آئین‌های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است.

دکتر محّمد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پر مهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، یکی از سنن مظاهر الهیّه، رسولان الهی، همواره این بوده است که امر خویش را ازجمله به سلطان یا سلاطین و حکّام زمان ابلاغ نمایند. حضرت باب نیز در چند لوح به محّمد شاه قاجار پادشاه و حاج میرزا آقاسی صدراعظم ایران و اصولاً در کتاب قیوّم‌الاسماء به آن دو و نیز دیگر پادشاهان و رؤسای جهان خطابات فرموده‌اند و آنان را به امر جدید دعو ت کرده‌اند.
حضرت باب در الواح اختصاصی به سلطان عبدالّمجید عثمانی و والی مسقط و شریف مکّه نیز خطاباتی فرموده‌اند. همچنین به هر یک از علماء مشهور و برجستۀ مذهبی ایران و عراق لوح مخصوصی خطاب فرموده‌اند.
حضرت بهاءالله در ایّام تبعید در ادرنه و عکّا به پادشاهان، رؤساء جمهور و پیشوایان مذهبی جهان در خطابات خصوصی و عمومی امر عظیم حضرتشان را ابلاغ فرموده‌اند. مفاد خطاب آن حضرت به سلطان عبدالّعزیز عثمانی قبلاً در طیّ یکی از گفتارها نقل گردیده‌ است. این بیانات البتّه در شهر استانبول به سلطان مذکور خطاب گردیده است که مشابه آن در سورۀ ملوک آمده است. شنوندگان عزیز حتماً به خاطر دارند که محتوای سوره‌الملوک نازل از قلم حضرت بهاءالله در ادرنه و خطاب به پادشاهان و رؤسای جهان نیز در گفتارهای پیش مورد مطالعه قرار گرفته است و محتوای لوح سلطان ایران، ناصرالدیّن شاه نیز قبلاً کاویده شده است. همچنین لوح اوّل و دوّم رئیس خطاب به عالی پاشا صدر اعظم عثمانی در گفتارهای گذشته معرّفی گردیده است.
حضرت بهاءالله در کتاب اقدس که در سال۱۲۹۰هجری قمری (۱۸۷۳ میلادی) در عکّا نازل گردیده است به فرنسیس جوزف امپراتور اتریش، ویلیام (یا ویلهلم) اوّل پادشاه آلمان، پادشاهان و رؤسای جمهور قارّۀ آمریکا، حکومت عثمانیان و شهر استانبول خطابات مهیمنه‌ای فرموده‌اند. همچنین آن حضرت پیش از نزول کتاب اقدس در عکّا به ویکتوریا ملکۀ انگلستان، الکساندر دوّم تزار روسیه، ناپلئون سوّم امپراتور فرانسه، و پاپ پایس نهم پیشوای مسیحیان کاتولیک جهان طیّ الواح اختصاصی خطابات فرموده‌اند. این خطابات و خطابات کتاب اقدس و ابلاغات خصوصی و صلای عام در سوره‌الملکوک اتمام حجّت مظهر الهی با نفوسی بود که زمام مردم جهان در دست آنان بود. این خطابات در تاریک‌ترین روزهای محبوسیّت حضرت بهاءالله در عکّا به اوج خود رسید. در این خطابات به جمیع زمامداران جهان مقام مظهریّت یا رسالت حضرتشان را به افصح بیان ابراز و اظهار می‌فرمایند. بدانان می‌فرمایند که حضرتشان ابداً در اندیشۀ تصرّف ممالک زیر حکومت آنان نبوده و نیستند و هدفشان صرفاً فتح قلوب مردمان به منظور هدایت آنان و محو هرگونه خشونت نهان و عیان است. به همۀ آنان می‌فرمایند که با عدالت حکومت رانند. در کتاب اقدس خطاب به فرنسیس جوزفFrancis Joseph (فرانسوا ژوزف) امپراتور اتریش- هانگری (سالهای زندگی ۱۸۳۰ تا ۱۹۱۶ میلادی) که از خاندان هاپسبورگ (Hapsburg) و بسیار مستبد بود و برای زیارت اماکن مقدّسۀ مسیحی به شهر بیت‌المقدّس (اورشلیم) رفته بود و ابداً به محبوسّیت و مظلومّیت حضرت بهاءالله و عائله و اصحابشان که درچند قدمی اورشلیم در عکّا بسر می‌بردند توجّه نکرده بود خطاباتی می‌فرمایند که مفاد ش این است: «ای پادشاه اتریش هنگامی که قصد زیارت اماکن مقدّسه در شهر اورشلیم نمودی مظهر الهی (یعنی خود حضرت بهاءالله ) در زندان عکّا بود. از کنار عکّا گذشتی و ابداً در باب او تحقیق ننمودی. مظهر الهی به حقیقت محّل اقبال همۀ عالمیان است ولیکن توبه او توجّه ننمودی. ما را حزن فراگرفت زیرا مشاهده کردیم که تو همه جا به ظاهر در طلب مظهر الهی بوده‌ای ولیکن او در برابر چهرۀ توست و او را نمی‌بینی. چشم برگشای تا مظهر الهی را مشاهده نمائی و بشناسی آن کس را که روزان و شبان به سوی او دعا می‌نمائی (یعنی او را می‌خوانی) و تا نورالهی را که در وجودم به عنوان مظهر الهی تابیده است مشاهده نمائی».
فرنسیس جوزف که سال‌ها امپراتور اتریش- هانگری بود از مقتدرترین امپراتوران زمان خویش به شمار می‌رفت. فتوحات او چنان غروری در وجودش پدید کرده‌ بود که فریاد مظلومیّت ستم دیدگان ابداً به گوش او نمی‌رسید. تاریخ نشان می‌دهد که پس از صدور خطابات کتاب اقدس به او، اقبالش به ادبار بدل گشت. فریاد مردمی که در قلمرو امپراتوری او تحت ستم بودند سرانجام آن چنان اوج گرفت که شادی ناشی از غرور را ازوی ربود. همسرش مقتول گردید. برادرش مقتول گشت. فرزندش که ولیعهد او بود نیز کشته شد. فرانسیس ژوزف نیز با ذلّت درگذشت، ولیعهد بعدی او نیز چند سال پس از حوادث مذکور با همسرش به قتل رسیدند و این حادثه به شرحی که بسیار مفصّل است از عوامل بروز جنگ جهانی نخست گردید و دیری نگذشت که نام امپراتوری اتریش- هانگری از نقشۀ جغرافیائی اروپا محو گشت. سلطنت خاندان هاپسبورگ پس از پانصد سال حکومت استبدادی مطلق منقرض گردید.
در کتاب اقدس خطاب به ویلیام یا ویلهلم اوّل امپراتور آلمان بیاناتی می‌فرمایند که مفادش چنین است: «ای پادشاه برلین به نداء الهی که از این هیکل مبین مرتفع گشته است گوش فرا دار. مبادا که غرور ترا از مطلع ظهور، و هوی و هوس از ما لک آسمان و زمین باز دارد. قلم اعلی این چنین ترا نصیحت می نماید. یاد آور آن کس را که در شأن و مقام اعظم و اکبر از تو بود (یعنی ناپلئون سوّم امپراتور فرانسه). کجاست او و آنچه داشت؟ مخواب! بیدارباش! او (یعنی ناپلئون سوّم) لوح ما را به دورافکند آن زمان که او را از ستم ظالمان به خودمان آگاه نمودیم. چون چنین نمود او را ذلّت از همۀ جهات فراگرفت تا آنکه با زیان و خسران بسیار به خاک راجع گشت. ای پادشاه آلمان در باب او (یعنی ناپلئون سوّم) و امثال او که بلاد را تسخیر نمودند و برعباد حکومت راندند بیاندیش. سر انجام خداوند رحمن آنان را از قصور به قبور راجع نمود. عبرت‌گیر و متذکّر باش. ای پادشاهان جهان ما از شما ابداً چیزی نمی‌خواهیم و شما را تنها به خاطر خداوند نصیحت می‌کنیم و بر آنچه بر ما وارد می‌شود صبر خواهیم نمود چنانکه در گذشته بر تحّمل بلایا شکیبا بوده‌ایم».
چند آیه پس از این خطابات مجدداً به سرزمین آلمان به عین عبارت چنین خطاب می‌فرمایند:
«یا شواطی نهرالرین قد رأیناک مُغطّاه بالدّماء بماسُلّ علیک سیوف الجزاء و لک مرّه اُخری و نسمع حنین‌البرلین و لوانّها الیوم علی عزّ مبین».
همانگونه که توجّه فرمودید مفاد بیان مبارک این است که: ای سواحل رودخانۀ راین ترا به خون آغشته می‌بینیم. این مجازات ستم ظالمان است و این حادثه برای تو بار دیگر نیز روی می‌دهد. ما می‌شنویم نالۀ برلین را درحالی که امروز در عزّت مبین است.
ویلهلم یا ویلیام (William) اول امپراتور آلمان و نیز پادشاه پروس (سال‌های حیات ۱۷۹۷ تا ۱۸۸۸ میلادی) بر اثر فتوحات متعدّده و غلبه بر ناپلئون سوّم (مقتدرترّین امپراتور آن زمان جهان) آن چنان از بادۀ غرور مست گشته بود که خدای را بنده نبود پس از نزول خطابات کتاب اقدس به او وسواحل رودخانۀ راین، همچنان فتوحات او ادامه یافت. جانشین او ویلیام دوّم نیز درآغاز فتوحات درخشان نمود. ولیکن ناگهان همه چیز دگرگون گشت. انقلاب پدید گشت و ویلیام دوّم امپراتور به ظاهر باعظمت آلمان و پروس به سرزمین هلند فرار نمود. ولیعهد او نیز فرار نمود. اعضاء خاندان امپراتور نیز در ایالات مختلف آلمان از کار برکنار شدند. سرانجام امپراتوری آلمان منقرض گردید و حنین برلین، نالۀ برلین مرتفع گشت. در جنگ‌های عظیم آلمان با دیگر ملل جهان سواحل رودخانۀ راین بسیار عیان آغشته به خون گردید. بدیهی است که حکومت خشونت و عدم عاطفت در طیّ روزگار ناپایدار است و کلام حقّ، کلام پروردگار همواره پایدار و برقرار.
رادیو پیام دوست: آقای دکتر محمّد حسینی از آنچه که مطرح نمودید روشن است که انذارات حضرت بهاء الله، نبوّات آن حضرت پیشگوئی‌های آن حضرت دقیقاً تحقّق یافته است. آیا جز مظاهر الهی، پیامبران الهی، احدی قادر است که با این قدرت و قوّت و اطمینان نبوّت کند و پیشگوئیش عیناً، برحسب ظاهر جامۀ تحقّق پوشد؟
دکتر محّمد حسینی: خیر، تاریخ نشان می‌دهد که تنها نبوّات پیامبران آسمانی تحقّق یافته‌ است. متون کتب مقدّسۀ الهیّه، کتاب‌های آسمانی، تحقّق نبوّات انبیاء را دلیل حقانیّت آنان می‌شمارد. شاید برای نمونه کافی باشد که بگوئیم در توراه مقدّس، در باب هجدهم از سفر تثنیه می‌فرماید:
«واگر در دل خود گوئی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص نمائیم. هنگامی که نبیّ به اسم خداوند سخن می‌گوید اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد این امری است که خداوند نگفته است».
روشن است که به استناد توراه مقدّس هنگامی که پیامبر الهی از وقوع حادثه‌ای اخبار نماید، خبر دهد، آن حادثه واقع می‌شود. توراه تحقّق نبوّات را دلیل حقانیّت انبیاء الهی شمرده است.
باری حضرت بهاءالله در کتاب اقدس خطاب به پادشاهان و رؤسای جمهور قارّۀ آمریکا می‌فرمایند که به نغمۀ ورقاء الهی گوش هوش فرا دارند. به آنان می‌فرمایند که هیکل حکومت خویش را با لباس عدالت و تقوی و رأس آن را (سر آن را) به اکلیل، به تا ج ذکر الهی بیارایند. به آنان امر می‌فرمایند که درهم ‌شکستگان مظلوم را با دست عدالت مدد نمایند و ستم‌کاران را با تازیانۀ اوامر الهی مجازات نمایند. به آنان می فرمایند که موعود الهی ظاهر گردید و وجود از غیب و شهود شادمانه گشت. فرصت را غنیمت شمرند زیرا لقاء مظهر الهی، دیدار موعود الهی از هر چه خورشید بر آن می‌تابد، از همۀ هستی والاتر و برتر است. مجدّداً آنان را به استماع نداء الهی امر می‌فرمایند.
حضرت بهاءالله در کتاب اقدس تحت عنوان «معشر روم» به امپراتوری عثمانی، به حکومت عثمانیان ونیز مستقلاّ به شهر استانبول پایتخت آنان خطابات فرموده‌اند. به عثمانیان، به حقیقت مسؤولان حکومت عثمانی به عین عبارت چنین خطاب می‌فرمایند:‌
«یا معشرالرّوم نسمُع بینکم صوت‌البوم».
ای مسؤولان حکومت عثمانی صدای بوم را در میان شما می‌شنویم. اشاره به خرابی یعنی انقراض سلسلۀ عثمانی می‌فرمایند. مراد از روم در این مقام امپراتوری عثمانی است که قرن‌ها حوزۀ حکومت روم شرقی را در تسلّط داشت. آنچه فرمودند تحقّق یافت و حکومت عثمانیان برافتاد و امپراتوری عظیم آنان خراب و پاره پاره گشت.
پس از خطاب به معشر روم به شهر استانبول خطابات می فرمایند. خطاب بدان شهر بدین مضمون می‌فرمایند که تخت حکومت ستمکار در تو مستقرّ است و آتش کینه چنان در تو شعله‌ور است که مقرّبان درگاه الهی از شدّت آن ناله می‌نمایند. خطاب به استانبول بدین مضمون می‌فرمایند که می‌بینیم در تو جاهل بر عاقل حکومت می‌نماید و تاریکی بر روشنائی فخر می‌فروشد. ای استانبول تو در غرور آشکاری. آیا زینت ظاهری تو، تو را مغرور کرده است؟ سوگند بر خداوند زود است که زینت ظاهری تو به فناء گراید و نالۀ همگان از تو مرکز ظلم و عدوان به آسمان رسد. این است نبوّت خداوند در باب تو ای استانبول پایتخت حکومت عثمانیان!
آنچه فرمودند تحقّق یافت و حکومت خشونت و عدم عاطفت و ستم لانهایت که عثمانیان در نیمی از دنیای متحّرک آن زمان تأسیس نموده بودند منقرض گشت و برای عبرت به تاریخ سپرده شد.
مجدّد به خاطر شریف شما می‌آورم که نبوّات یعنی پیشگوئی‌های حضرت بهاءالله در خصوص عاقبت سلطان عبدالعزیز عثمانی و وزرانش عالی‌پاشا و فؤادپاشا که پیش از نزول کتاب اقدس در لوح اوّل و دوّم رئیس و لوح فؤاد و آثار دیگر تصریح گردیده است همه به وقوع پیوست و ما هفتۀ آینده در این خصوص دوباره به اختصار گفتگو خواهیم نمود و دیگر نبوّات حضرت بهاءالله را در خصوص امپراتوران و رؤسای جهان در آن زمان پی خواهیم گرفت.
در پناه خدا باشید. سپاسگزارم ش


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post ۱پیک یزدان –۶۴–آثار حضرت بهاءالله- خطابات نازله در عکّا به رؤسا و پادشاهان جهان appeared first on Persian Bahai Media Service.

کاوشی در تعصّب(۱۸) – تعصب مذهبی۸

شیما : حقیقت هم همینه که هردینی که درکشوری دین اکثریت مردمه در یه نقطه ی دیگه از زمین ممکنه دین اقلیت باشه. اگه می خوایم که با ما منصفانه رفتار بشه، خوبه که با دیگران منصفانه رفتار کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post کاوشی در تعصّب(۱۸) – تعصب مذهبی۸ appeared first on Persian Bahai Media Service.

۱۷-۳گرامافون – Ani Difranco

آنی دیفرانکو، نوید و نیوشا در قالب این قسمت از گرامافون همراه می‌شن با شما.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post ۱۷-۳گرامافون – Ani Difranco appeared first on Persian Bahai Media Service.

صد پرسش صد پاسخ (۳۴) – در قیامت آسمان شکاف برمی‌دارد

در قیامت آسمان شکاف برمی‌دارد این یعنی چه؟ شما بهائیان در این مورد چه فکر می‌کنید؟.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post صد پرسش صد پاسخ (۳۴) – در قیامت آسمان شکاف برمی‌دارد appeared first on Persian Bahai Media Service.

برنامه کامل ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

صد پرسش صد پاسخ ، گرامافون و کاوشی در تعصب سه بخش برنامه امروز شما را در پیام دوست یکشنبه ها تشکیل می‌دن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post برنامه کامل ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ appeared first on Persian Bahai Media Service.

لغو جلسه ترامپ و مکرون بر سر رژیم ایران


منابع آگاه رسانه‌ای در نیویورک می‌گویند: دیدار رییس جمهور فرانسه و رییس جمهور آمریکا برای گفتگو بر سر ایجاد کانال ویژه مالی اروپا با رژیم ایران لغو شد.

به گزارش صداوسیما، رسانه‌های فرانسوی از هفته‌های گذشته مکرون را واسطه پیام‌هایی به رژیم ایران و تسهیل کننده برقراری یک اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری برای تهران می‌دانستند.

دیدار ترامپ و مکرون در این مورد قرار بود روز سه شنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگرار شود که لغو شد.

تیر خلاص به میانجی جوانی که قرار بود تهران و واشنگتن را آشتی دهد

به گزارش خبرآنلاین، پی‌یر هاسکی، روزنامه نگار فرانسوی در یادداشتی با عنوان: “شلیک به میانجی گری فرانسه در پرونده ایران” در پایگاه اینترنتی “فرانس اینتر” ضمن بررسی موانع و چالش های میانجی گری میان تهران و واشنگتن، معتقد است ترامپ در نشست سران گروه 7 تا اندازه زیادی با فرانسه به توافق رسیده بود ولی با بازگشت به کشورش، مشاوران او، نظرش را تغییر دادند.

وی نوشت: اما دیپلمات های فرانسوی هنوز ناامید نشده اند و تلاش می کنند بتوانند میانجی گری خود را به سرانجام برسانند؛ اما مذاکره با ترامپ به این آسانی ها نیست. در بیاریتس (اجلاس گروه هفت)، امانوئل مکرون رو در روی ترامپ قرار گرفت و با او ناهار خورد و در مقابل استدلال های مکرون حساسیت زیادی نشان نداد و اجازه داد تا وزیر خارجه رژیم ایران به بیاریتس بیاید. اما به محض بازگشت به واشنگتن، ترامپ به ناگاه تحت تأثیر مشاوران خود قرار گرفت و آنها توانستند دست برتر را در مقابل ترامپ بگیرند.

این روزنامه نگار فرانسوی نوشت: روزنه ای که در بیاریتس درخشیده بود در حال بسته شده است و این انتظار می رود که جایش را به افزایش تنش بدهد.

جامعه مرعوب این نوع سرکوبگری‌ها نمی‌ شود


کارگران معترض را مجروح و بازداشت کردند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: سرکوب کارگران برای مرعوب کردن جامعه است

در پی صدور احکام سنگین برای تعدادی از فعالان کارگری و حمله نیروهای پلیس به تجمع کارگران هپکو و ضرب و جرح این کارگران، اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن موج گسترده سرکوب کارگران، آن را تلاش نهادهای حکومتی برای مرعوب کردن کارگران و کل جامعه دانست.

این بیانیه در ادامه به احکام سنگین فعالان کارگری از جمله احکام ۶ سال حبس تا ۱۸ سال حبس برای هفت نفر از دستگیرشدگان هفت تپه، و پرونده سازی برای دیگر فعالان کارگری، این موارد را نشان دهنده این واقعیت دانست که دستگاه حاکم تمایلی برای پاسخگویی و تحقق خواست و مطالبات کارگران و معلمان و بازنشستگان ندارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در ادامه بیانیه خود آورده است که واقعیت جامعه به وضوح نمایانگر این است که جامعه برخلاف تصور حاکمان، مرعوب این نوع سرکوبگری‌ها نمی‌شود.

گاز اشک‌آور، جواب سفره‌ی خالی کارگران هپکو

روزنامه همدلی طی گزارشی از اعتراضات کارگران شرکت هپکو اراک با عنوان گازاشک آور جواب سفره خالی کارگر در شماره امروز نوشت: هنوز زخم آنچه بر کارگران هفت تپه گذشت و تاوان سنگین صدای اعتراضشان التیام نیافته است که این بار ندای فغان کارگران شرکت هپکو اراک بر آسمان است.کارگرانی که در این وانفسای فقر و تنگی گذران معیشت، در جنگ هر روزه با زندگی، نه به امیدی فردای روشن، بلکه صرفاً بدنبال لقمه نانی هستند و شوربختانه به جای شنیده شدن، پاسخی بهتر از بازداشت و ضرب باطوم‌ها و گاز اشک میهمان سفره‌های خالی آنان نشد.

آنچه که برسر کارگران شرکت هپکو آمده است، روایت تازه‌ای نیست و داستان پرتکرار چوب حراجی است که بنام خصوصی سازی دامن بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدی کشور و هزاران نیروی کاری آن‌ها را گرفته است و سال‌هاست که یک تنه تیشه بر ریشه رشد و توسعه اقتصادی کشور زده است.واگذاری‌هایی نمایشی که به بزرگترین سرمایه‌های اقتصادی کشور، به بهانه خصوصی سازی و در قالب رانت و امتیاز‌های خاص، چوب حراج زده و آن‌ها را به ثمن بخس واگذار کرده‌اند و در حالی که ارزش شرکت هپکو نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شده است، فقط با ۱۰ میلیون تومان، این بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات خاورمیانه به تاراج رفته است. داستان اعتراض کارگران هپکو، اما تازگی ندارد؛ کارگران کارخانهٔ قدیمی هپکو اراک از نخستین معترضان سال‌های اخیر در رابطه با شرایط نابسامان کارخانه و وضعیت صنفی خود دست به اعتراض زدند و تعدادی از کارگران این شرکت نیز به زندان و شلاق محکوم شده بودند.

کارگران هپکو اراک، پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بار‌ها به پرداخت‌نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده بودند، اردیبهشت و خرداد ماه سال گذشته نیز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت معیشتشان دست به اعتصاب زده و در آخرین مورد، دوشنبه ۲۵ شهریور، برای ساعاتی اقدام به مسدود کردن خط آهن شمال-جنوب کردند که در پی آن نیرو‌های یگان ویژه با آن‌ها درگیر شده و به ضرب و شتم آنان پرداخت که بنا بر گزارش‌های رسیده، شماری زخمی و دستکم ۲۸ تن از کارگران بازداشت شده‌اند.در نهایت آنچه که بر کارگران هپکو اراک رفته است، اولین مورد از این دست نشیدن‌ها نیست و آخرین آن‌ها هم نخواهد بود و آنچه که در این باره بیش از هرچیز مایه دلنگرانی است، تکرار سناریویی است که چندی پیش در اعتراضات کارگران هفت تپه شاهد بودیم و کارگرانی که فقط و فقط برای حداقل‌های معیشتی و اولین حقوق انسانی خود به صدا آمده بودند، به بهانه‌های واهی دچار محکومیت‌های سنگین شوند.

کارگران معترض را مجروح و بازداشت کردند

در سومین روز پیاپی اعتراض کارگران کارخانه هپکوی اراک در روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور، حدود ۲۵ نفر از آنان بازداشت شدند.

دور جدید اعتراضات صنفی کارگران هپکو از یکشنبه ۲۴ شهریور آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، کارگران خواستار پرداخت حقوق خود و همچنین تعیین تکلیف سهامدار کارخانه هستند.

خبرگزاری هرانا تعداد کارگران دستگیر شده را ۳۰ نفر اعلام کرد و نوشت بیش از ۱۵ کارگر در درگیری با نیروهای انتظامی مجروح شدند.

این منبع نوشت: کارگران هپکو اراک که در اعتراض به عدم دریافت حقوق، تحصن و ریل راه‌آهن رو بستنه بودند، از سوی نیروی انتظامی مورد حمله و ضرب وشتم قرار گرفتند. دستکم ۳۰ تن از کارگران بازداشت و بیش از ۱۵ تن مجروح شده‌اند.

ضرب و شتم وحشیانه کارگران معترض

روز دوشنبه ۲۵ شهریورماه کارگران هپکو اراک پس از تجمع و مسدود کردن ریل راه‌آهن، به سمت مرکز شهر حرکت کرده و تظاهرات راه انداختند. به گفته شاهدین عینی، گروه ضربت نیروی انتظامی برای سرکوب کارگران گسیل شده بودند که با شدت کارگران را ضرب و شتم کردند.

بنا به گزارش سایت ایران کارگر، حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه هپکو اراک؛ روز دوشنبه ۲۵ شهریور۹۸ بعد از تقریبا ده روز وقفه؛ به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان، بار دیگر اعتراضات خود را از سر گرفتندو دست به تظاهرات زدند.

این کارگران که نسبت به تاخیر در معوقات مزدی و همچنین تعیین تکلیف وضعیت کارخانه از یکسال و نیم پیش هرچند وقت یکبار در مقابل کارخانه و ساختمان نهادهای مختلف دولتی و قضایی دست به اعتراض می‌زده‌اند، گفتند: مهلت ده روزه مسئولان شهرستان نیز تمام شد و آنها به‌ جای تعیین تکلیف شرکت؛ مدیریت کارخانه را تغییر دادند اما این خواسته ما کارگران نبوده است.

به گفته یکی از کارگران معترض هپکو روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت۹۸ به نشانه اعتراض مقابل کارخانه چادر زده بودند.

کارگران خواستار حل ریشه‌ای مشکل شده‌اند و تاکید کرده‌اند که تعیین تکلیف سهامدار، تنها راه اصولی خروج از بحران است.

بر اساس آخرین گزارشات در امروز درگیری کارگران هپکو ۳۰تا ۴۰نفر از کارگران بازداشت شدند و ۱۵نفر نیز مجروح شدند.

به گفته شاهدین عینی امروز گروه ضربت نیروی انتظامی برای سرکوب کارگران گسیل شده بودن که با شدت کارگران را ضرب و شتم کردند.

هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی در اراک تاسیس شد و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.

این شرکت ۲۵ نوع ماشین‌آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی، چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود.

شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.

دادگاه انقلاب کارگران معترض را احضار کرد

دادگاه انقلاب اهواز ۴۱ تن از کارگران معترض شرکت فولاد اهواز را احضار کرد. اخلال در امنیت کشور، اعتراضات غیرقانونی و برخی شعارهای سیاسی از جمله مواردی است که در احضاریه این کارگران به آن اشاره شده است.

کارگران فولاد اهواز از اواخر سال ۹۶ تا دیماه سال ۹۷ چندین بار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده تجمع کردند.

کارگران فولاد اهواز سال گذشته یکی از قدرتمندترین و طولانی‌ترین اعتصابات تاریخ جنبش کارگری ایران را سازمان دادند. اعتصاب کارگران که در اعتراض به مسائل معیشتی و رفاهی آغاز شد، چهل روز ادامه یافت.

فیلم زیر: بوزینگان بر منبر رسول خدا… سخنان یک کارگر فولاد اهواز در اعتراض به سرکوب آنان در سال گذشته

اگر چه یک حدود یک سال از این سخنان شجاعانه این کارگر فولاد اهواز می گذرد اما با وجود ادامه سرکوب و دستگیریها و احکام قضایی غیر قانونی و سرکوبگرانه در حق کارگران محرومی که تنها خواسته‌شان دریافت حقوق‌های غارت شده شان و رسیدگی به مشکلات کارخانه و وضعیت معیشتی‌شان بوده این سخنان هنوز کاملا تاثیر گذار و تازه هستند. در سخنان این کارگر محروم و به جان آمده فولاد اهواز اوج ظلم و حق‌خواری و سرکوب کارگران فولاد اهواز بیان می شود.

جزئیات رفتار تحقیرآمیز آمریکا با وزیر دروغگو


ویزای ظریف برای سفر به آمریکا شامل محدودیت های سنگین تردد است

وزیر امور خارجه رژیم ملاها در حالی روز شنبه برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شد که وزارت امور خارجه آمریکا اقدام به اعمال محدودیت شدید در تردد وی در نیویورک کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، معاون وزیر خارجه رژیم ایران در توئیتی اعلام کرد که محدودیت ویزای صادرشده برای ظریف به وی اجازه نمی دهد که به استودیو برود.

عراقچی گفت: هیأت دیپلماتیک جمهوری اسلامی در نیویورک، فقط به حضور در سه مکان محدود شده‌ است.

وی در واکنش به این اقدام وزارت خارجه آمریکا گفت که آمریکایی‌ها نگران تاثیرگذاری ظریف بر افکار عمومی آمریکا هستند.

این در حالیست که وزیر خارجه ملاها روز شنبه در بدو ورود به نیویورک به سراغ رسانه های آمریکايی رفت و مثل همیشه به دروغگويی پرداخت.

چرا ظریف از این همه وقاحت ابائی ندارد؟

وزیر خارجه رژیم ملاها روز جمعه پیش از سفر به نیویورک، در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمزیکا در باره ایجاد ائتلافی برای رسیدن به صلح در منطقه، در پستی توییتری، ابتکارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی را برشمرد.

به گفته ظریف، ابتکارهای جمهوری اسلامی شامل امنیت در خلیج فارس، گفت‌وگوی تمدن‌ها، جهان علیه خشونت، طرح صلح سوریه، همایش گفت‌وگوهای منطقه‌ای، طرح صلح یمن، روند (مذاکرات) آستانه (به منظور استقرار صلح در سوریه) و پیمان عدم تجاوز منطقه‌ای می‌شود.

گفت‌وگو – تفاوت‌های رفتاری زنان و مردان

موضوع برنامه این هفته گفتگو تفاوتهای شخصیتی بین زن و مرد و ارتباط این مسئله با اصل تساوی حقوق زنان و مردان است. مهمان این برنامه دکتر مرجان داوودی متخصص در روان شناسی‌ بالینی هستند که درباره این موضوع و اهمیت آن صحبت می‌‌کنند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

The post گفت‌وگو – تفاوت‌های رفتاری زنان و مردان appeared first on Persian Bahai Media Service.

گزارش صوتی و تصویری گردهمایی بزرگ حقوق بشر و محیط زیست در ایران- هامبورگ سپتامبر ۲۰۱۹

این گردهمایی در هامبورگ در روز یکشنبه ۲۳ شهریور برابر۱۵سپتامبر۲۰۱۹راس ساعت ۱۵:۱۲به وقت اروپای مرکزی با میزبانی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا (نمایندگی هامبورگ) و دعوت از اعضای «کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران« و سایر مهمانان در هتل Reichshof Hamburg در شهر هامبورگ برگزار گردید.ׅ مسئول جلسه، جناب آقای دکتر فریبرز صارمی، ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین وهمچنین شرکت کنندگان در فضای پالتاک، جلسه را آغاز نمودند. در بخش اول دکتر صارمی مدیر سیاسی گروه وحدت ملی ایرانیان پیشگفتاری را قرائت نمودند.سپس فیلم مستندی با نام «دختران خیابان انقلاب« ساخته آقای محسن عزیزی اشترکان (به دلیل حضور در فستیوال فیلمهای کوتاه پوزش خواسته و نتوانستند در این جلسه حاضر باشند) از اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به نمایش گذاشته شد. فیلمی جامع که روند آغاز اعتراض به سرکوب زنان و به حجاب اجباری (موسوم به دختران خیابان انقلاب) به خوبی به تصویر کشیده شده بود و توجه همگان را به خود جلب نمود.در بخش بعدی از بانو شبنم رضاوند فعال حقوق بشر و فعال محیط زیست و‌ سردبیر ماهنامه بشریت جهت سخنرانی با موضوع بیابان زایی و بیابان زدایی و راهکارهای آن دعوت بعمل آمد و در انتها از آقای منوچهر شفایی فعال حقوق بشر و از بنیانگذاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران جهت ارائه سخنرانی خود با موضوع بررسی وضعیت آینده سازان ایران(کودکان) دعوت بعمل آمد.حضار در جلسه و در فضای مجازی در این ارتباط نیز سوالات خود را مطرح نمودند و مقایسه ای از شرایط کودکان و موسساتی که وضعیت کودکان را کنترل میکنند در کشور آلمان، دانمارک و ایران نمودند. فایل صوتی و فیلم این نشست را می توانید از طریق فایل های زیر قابل ملاحظه هستند:

برای دیدن نمایش پرده‌ای کلیک کنید.

دکتر فریبرز صارمی: پیشگفتار، شرایط روز ایران

شبنم رضاوند: بحران در محیط زیست ایران(بیابان زایی و بیابان زدایی)

منوچهر شفایی: بررسی وضعیت آینده سازان ایران(کودکان)

محسن عزیزی اشترکان: فیلم مستند دختران خیابان انقلاب