یک قهرمان (۴۵) – ننسی گیانی و کمک به کودکانی با سندروم داون

ننسی و همسرش که صاحب فرزند مبتلا به سندروم داون می شوند با تاسیس یک مرکز بازی و آموزش کودکان سندروم داون و خانواده هایشان پنجره تازه‌ای در زندگی آن‌ها باز می‌کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post یک قهرمان (۴۵) – ننسی گیانی و کمک به کودکانی با سندروم داون appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *