فیلم – امیدی از ایران ق ۴

بی تفاوتی امروزه در جامعه ما تبدیل به یک موضوع مهم شده است. مردم دنیا امید خود را به نهادهای خود از دست داده اند، گروه بسیاری اعتمادشان را به علما از دست داده اند، رسانه ها نتوانسته اند که واقعیت را به درستی ارائه دهند، و بالاتر از همه اینکه مردم ارزش خود را از دست داده اند. «امیدی از ایران» تلاش می‌کند که از طریق داستان زندگی چهار نفر متفاوت، نشان دهد که امیدی که دویست سال پیش از ایران آغاز شد اینک در دل افراد بسیاری در بیش از یکصد و بیست هزار نقطه از جهان وجود دارد. این قسمت داستان یاسمین از کندا.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

To watch this program in English Click here

The post فیلم – امیدی از ایران ق ۴ appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *