کرسی صلح – قدرت کلمات زنان ایرانی

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است
در ایران امروز که نیازمند تغییری است بزرگ، انقلابی شروع شده است از جنس صلح و آرامش، انقلابی که موثر تر از هر انقلاب دیگری است. این انقلاب، انقلاب زنان نویسنده ایرانی است.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

The post کرسی صلح – قدرت کلمات زنان ایرانی appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *