ما دوتا (۶۷) – تحری حقیقت

آرش: اما تحری حقیقت دقیقا درباره همینه. ایمان چیزی نیست که کسی بتونه برای کس دیگه ای به ارث بزاره.
تهمینه: من و تو اگه واقعا به حضرت بهاءالله ایمان نداشتیم و فقط یه چیزی رو به ارث برده بودیم، این همه محدودیت و محرومیت رو به خاطرش تحمل نمی کردیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post ما دوتا (۶۷) – تحری حقیقت appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *