پیشنهاد (۴۶) – از بحران پیروزی بسازیم

پیشنهاد این هفته از ایران به دستم رسیده که با اعداد و ارقام و آمار دقیق، پیشنهاد می دهد و تحلیل می کند که چطور می توان از بحران اقتصادی جاری، یک فرصت شغلی خوب ساخت!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post پیشنهاد (۴۶) – از بحران پیروزی بسازیم appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *