برنامه کامل ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

صد پرسش صد پاسخ ، گرامافون و کاوشی در تعصب سه بخش برنامه امروز شما را در پیام دوست یکشنبه ها تشکیل می‌دن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post برنامه کامل ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *