کاوشی در تعصّب(۱۸) – تعصب مذهبی۸

شیما : حقیقت هم همینه که هردینی که درکشوری دین اکثریت مردمه در یه نقطه ی دیگه از زمین ممکنه دین اقلیت باشه. اگه می خوایم که با ما منصفانه رفتار بشه، خوبه که با دیگران منصفانه رفتار کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

The post کاوشی در تعصّب(۱۸) – تعصب مذهبی۸ appeared first on Persian Bahai Media Service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *